1. Tüm gün klavye ve bilgisayar başında hareket etmeden beyin gücü ile çalışan herkes bilişim çalışanıdır.

2. İş günü ek mesai olmadan 8 saattir.

3. Tüm asgari maaşlar odaların belirlediği sınırların altında olamaz.

4. Sigortalar tam ücret üzerinden yatırılmalıdır. Tam ücret üzerinden yatmayan sigorta hırsızlıktır.

5. Ek mesai durumunda ücret ödenmelidir. Ücretsiz ek mesai hırsızlıktır.

6. Tüm maaşlar gecikmesiz yatırılmalıdır. Her türlü gecikme hırsızlıktır.

7. Çalışanların, şirketlerinde en yeni ve verimli teknolojilerin kullanılmasını talep etme hakkı vardır. Bu teknolojilerin kullanılması, hem çalışanı hem de genel teknoloji düzeyini geliştirir. Çalışanların kendilerini geliştirmeleri teşvik edilmelidir. Çalışanların kendilerini geliştirme aktiviteleri iş saatleri içinde olmalıdır. İş gereksinimleri dolayısıyla verilen eğitimler için haftasonu, mesai sonrası zamanlarının çalınması kabul edilemez.

8. İşverenler çalışanlarının sağlığından ödün vermeyecektir. İş takip yazılımları ve kamera sistemleriyle, çalışanların insanlık dışı hedeflere ulaşmaları için zorlanmaları eziyettir.

9. Her türlü mobbing, psikolojik taciz, zorlama, dayatma, baskı, dışlama, ayrımcılık ahlaksızlıktır. Ne işveren, ne de işverenle işbirliği içinde olan başka bir kimsenin kimseye mobbing, zorbalık yapmaya hakkı yoktur.

Bilişim Çalışanları Olarak Haklarımızın farkındayız, eziyete, zorbalığa, sömürüye ve hırsızlığa karşıyız!

Değeri, emek verenler yaratır!