AKP iktidarı rövanş peşinde: TMMOB’un yetkileri elinden alındı!

9 Temmuz gecesi acil bir düzenleme yapılarak meclisten geçirilen yasa tasarısıyla TMMOB’un proje vizelendirme yetkisi elinden alındı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredildi. Uzun süredir gündemde olan bu yasa tasarısı çok hızlı bir şekilde, komisyonlarda dahi görüşülmeden meclis gündemine taşındı ve aceleyle kabul edildi. Bu acelenin arkasında AKP’nin daha önce seçimler yoluyla kontrolüne geçirmeye çalıştığı TMMOB’un, Topçu Kışlası Projesi’ nde ve Gezi Eylemlerindeki rolü yatmaktadır kuşkusuz. 

Fakat bu aceleci çabayı sadece AKP Hükümeti’nin TMMOB’un Gezi Direnişi ve Topçu Kışlası Projesi’ne karşı oynadığı role hapsetmek yanlış olur.  TMMOB’un Gezi Direnişi’nde en etkin rol oynayan sendika ve odalardan biri olduğu doğrudur; fakat bu sebep AKP hükümeti için sadece asıl meselenin üzerinin örtecek bir işlev görmektedir. AKP Hükümeti’nin TMMOB’a karşı bu pervasız saldırısının altında, Türkiyeli egemenlerin dizginlenemeyen kâr ve talan hırsı yatmaktadır. İnşaat sektörünün son yıllarda Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğu artık kimse için bir sır değil. İnşaat sektörü tekelleri yıllardır her türlü talan politikasıyla yeşil alanları yok etmekte ve plansız bir yerleşimle özellikle büyük şehirleri yaşanamaz hale getirmektedirler. Tüm bu çabalarının karşısında onlar için en büyük sorun teşkil eden kurumlardan biri de TMMOB’dur. TMMOB açtığı onlarca dava ile birçok kez inşaat tekellerinin düzenine çomak sokmuş ve onları bu talan politikalarını uygulama çabalarında sürekli rahatsız etmiştir. 

Son dönemde AKP hükümeti tarafından gerçekleştirilmek istenen Havaalanı, Köprü, Otoyol, Liman ve benzeri birçok büyük projenin yanı sıra şehir merkezlerine yapılması planları AVM ve Rezistans projeleri önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisinin dinamiğini oluşturması beklenmektedir. Diğer yandan tüm bu projeler ekonominin daraldığı bir dönemde AKP hükümeti tarafından hayati önemdedir. Hükümet işte bu sebeplerden dolayı tüm bu süreçlerde kendisine sorunsuz bir alan yaratmak istemektedir. İşte TMMOB’a karşı yapılan saldırının gizlenmesi gereken asıl sebebi budur!

Fakat yapılan bu düzenleme sadece bir başlangıç olarak algılanmalıdır. Bu saldırının ardından TMMOB’un idari yetkilerinin de bakanlığa aktarılması gündeme gelecektir. Bu uygulama sayesinde AKP “demokratik” yollarla ele geçiremediği TMMOB’a siyasi gücünü kullanarak egemen olmak isteyecek ve tüm mühendislerin ve şehir plancılarının üzerinde, kendi yandaş bürokratları eliyle terör estirecektir. 

Bu saldırıya karşı Türkiye İşçi Sınıfı bir bütün olarak TMMOB’un yanında yer almalıdır. Fakat şu ana kadar hiçbir sendika ve konfederasyondan TMMOB’a yapılan saldırı karşısında ciddi bir karşı duruş ve tepki gelmemiştir. Bu dayanışma yaratılmadığı sürece AKP hükümetinin saldırı okları başta TTB (Türk Tabipler Birliği) ve ÇHD (Çağdaş Hukukçular Derneği) olmak üzere diğer meslek odalarına da yönelecektir. 

Bu saldırılara karşı koyabilecek tek güç ise, hangi meslek grubuna ait olursa olsun, sendikalı ya da sendikasız tüm işçilerin ortak mücadeleleri ve dayanışma güçleridir. Bizler de Bilişim İşçileri olarak başta TMMOB olmak üzere tüm sınıf örgütlerine yönelecek saldırılarda onların yanındayız ve her zamanda yanlarında olmaya devam edeceğiz.