Sermayenin talepleri bitmek bilmedikçe bizleri, biz emekçileri bitirir oldu. Malın, fikrin, paranın hızlı üretim ve hızlı iletim talebi bilişim teknolojilerinin hep sermaye lehine gelişimine dönüştü. Bu yüzden her biri ayrı yerden patlak veren sorunlarla baş etmeye çalışır olduk.

Artık Yeter! 

Özgür yazılım, özgür bilişim emekçisiyle mümkündür demek için BİÇDA ile 1 MAYIS’a.

Bilişim alanındaki çalışanlar olarak, sorunlarımızın olduğunu ve buna karşı örgütlenmek gerektiğini fark ettiğimizde, dayanışmanın önemini daha bir görür olduk. İşçi dayanışması adına grev ziyaretleri gerçekleştirdik. Sanal ortamın sınıfımızın çıkarları için nasıl kullanılacağını anlattık. SANSÜRe uğradık. Profil hesaplarımız kapatıldı. Paylaşımlarımızın rahatsız ettiği kesimlerin alttan alta tehditlerini gördük. Sadece bizim başımıza gelmediğini biliyoruz bunların. Bugün evrimden işçi haklarına kadar onca ilerici-emek yanlısı site sansürle, faşist hack anlayışının gazabıyla karşı karşıya. Kardeşler buna dur demek için, özgür yazılım, özgür iletişim, özgür insanla, özgür bilişim emekçisiyle mümkündür demek için BİÇDA ile 1 MAYIS’A.

Çalışma saatlerinin düşürülmesi için, iş güvencesi, eşit işe eşit ücret ve insanca yaşanılır bir ücret için

BİÇDA ile 1 MAYIS’A.

Yazılım destek uzmanı, uzman yardımcısı, web master, X uzmanı, Y kontrolörü… derken, elli bin çeşit etiketle birbirimize karşı rekabet duygusu aşılanarak çalıştırılıyoruz. Kimimiz performans primlerinden şikayetçi, kimimiz bizzat bundan dolayı işten çıkartılıyor. Aynı işi yaptığımız halde farklı ücretler hatta farklı zamlar alabiliyoruz. Önceleri 8-9 saat ile başlayan mesailer, projelerin yetiştirilememesi bahanesi ile 14-15 saate uzayabiliyor. Patronlar kar hırsı yüzünden yeni işçiler almazken, projeler bittiğinde de nefes dahi almadan bizleri kapı önüne koyuyor. Aldığımız ücretler gün geçtikçe, doğalgaz, elektrik gibi ihtiyaçlarımıza gelen zamlar yüzünden erirken, ücretlerimizin yatırılmaması, içeride kalması gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bilişim emekçisi dostlarımız, sınıfımızın bütünlüğünü dosta düşmana göstermek için, çalışma saatlerinin düşürülmesi için, en temel hakkımız olan iş güvencesini istemek için, eşit işe eşit ücret ve insanca yaşanılır bir ücret için BİÇDA ile 1 MAYIS’A.

Kıdem tazminatımıza dokundurtmamak için BİÇDA ile 1 MAYIS’A.

İşyerimizde oturduğumuz sandalyeden kullandığımız masaya kadar her şeyin biz emekçiler tarafından tasarlanıp üretildiğini biliyoruz. Patronun bunlara saydığı sermaye de bizim sayemizde onun kasasında birikenlerdir.  Maaş olarak, ücret olarak bize sunulan ise bizim kazandırdığımızla eşdeğer değildir. Eğer senemizi doldurabilecek kadar çalışabilmişsek, mobbingle ve benzeri bir sebeple işten istifaya zorlanmamışsak, adına kıdem tazminatı dedikleri, aslında bizim patrona kazandırıp da alamadığımız sermayenin küçücük bir kısmını alabiliyoruz. Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki içimizde bunu alabilenlerin oranı yüzde 10’u geçmiyor. Şimdi sermaye ve onun siyasi temsilcileri bu hakkımıza da göz dikiyor. İyi kötü işten kolayca atılmamızın önünde bir engel teşkil eden, işsizken az buçuk ihtiyaçlarımızı giderebildiğimiz tazminatları fona çevirip eritmek istiyorlar. Bunu bizim dağınıklığımızdan zayıflığımızdan güç alarak yapmaya yelteniyorlar. Kardeşler Kıdem tazminatımıza dokundurtmamak için, BİÇDA ile 1 MAYIS’A.

Taşeron çalışmaya dur demek için BİÇDA ile 1 MAYIS’A.

   Bilişim emekçisi kardeşim, prangamız klavyemizin kablosu, prangamız çalışma saatlerini hatta saniyelerini ölçen cihazlar, prangamız dayatılan hedefler… Hepsi üç beş kişinin cebini daha fazla doldurması için… Kadrosuz çalışıp kolayca işten atılmak için, taşeron çalışmaya hapsedilip hak gasplarına daha fazla maruz kalmak için… Bilişim çalışanları, tüm bu sömürüye dur demek için, BİÇDA ile 1 MAYIS’A.

Bizler, dayanışma ağındaki işçiler size sesleniyoruz.

1 MAYIS’ta taleplerimizi en güçlü şekilde sahiplenmek, sonrasında ağımızı büyütmek, daha fazla dayanışma daha fazla özgürlük için sizleri yanımıza çağırıyoruz.

Tarih bize gösterdi ki kazananlar direnenlerdir. Direnenlerse ne istediğini bilenler…

Buluşma yeri: Şişli DİSK binasının önü - Yürüyüş esnasında DİSK Sosyal-İş’in arkası

çağrı metnine pdf formatında ulaşmak için tıklayınız...