Türkiye’de genel olarak sosyal bilimcilerin özel olarak da sosyologların bilimsel araştırma faaliyetlerinin özgürlüğünü düzenleyen ve onları güvence altına alan kanunlar yoktur. Hatta geçmişte olduğu gibi, günümüzde de akademisyenler ve sosyal bilim öğrencileri araştırmaları yüzünden “kurban” edilmektedir.  

“Araştırma konusunu özgürce belirleme, araştırma araçlarına özgürce ulaşma ve onları kullanma, araştırma sonuçlarını özgürce paylaşma, yayma ve araştırma öznelerinin güvenliği için onlara dair bilgileri saklama özgürlüğüne sahip olma vb.” gibi bilimsel faaliyetlerin sağlıklı yürüyebilmesi için olmazsa olmaz noktalar anayasal güvence altına alınmalıdır.

Ayrıca araştırma özgürlüğü sadece üniversitede çalışanlar için değil çeşitli özel ve kamu kurumlarında çalışanlar ile bağımsız bir şekilde araştırma yapanlar için de anayasal bir hak olmalıdır. 

Sosyoloji Mezunları Derneği, kamuda çalışan sosyologların ilgili araştırma birimlerinde çalışmaları gerektiğini savunmaktadır. Bu birimlerde çalışan sosyologların bilimsel anlamda hiçbir siyasal, sosyal ve ekonomik baskıya maruz kalmadan, çalıştıkları kurum için özgürce araştırma yapabilmelerinin güvence altına alınması gerektiğini düşünmektedir. 

Dolayısıyla araştırma özgürlüğü üniversitede, bağımsız araştırmalarda ve mesleki yaşamda güvence altına alınmalıdır.

detaylı bilgi için tıklayınız...